Principis i valors

 

Principis cooperatius

Nostra assemblea reconeix els principis i valors cooperatius aprovats per l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI), a més d’aportar noves pràctiques d’acció.

1.  Adhesió voluntària i oberta.
2.  Gestió democràtica per part dels socis.
3.  Participació econòmica dels socis.
4.  Autonomia i independència.
5.  Educació, formació i informació.
6.  Cooperació entre cooperatives.
7.  Interès per la comunitat.
8.  Transformació de les relacions socioeconòmiques i ambientals.

Valors

  • Sobirania alimentària

La sobirania alimentària és el dret dels pobles a servir-se d’aliments nutritius i culturalment adequats, accessibles, produïts de forma sostenible i ecològica, i el seu dret a decidir el seu propi sistema alimentari i productiu. Entre unes altres, es fonamenta en el reaprenentatge d’una pràctica cooperativa i en l’organització del treball cooperatiu com a eix central de la vida social. La sobirania alimentària dóna prioritat a les economies locals i als mercats locals i nacionals, i atorga el poder als camperols i a l’agricultura familiar, la pesca artesanal i el pasturatge tradicional, i col·loca la producció alimentària, la distribució i el consum sobre la base de la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica. La sobirania alimentària promou el comerç transparent, que garanteix ingressos dignes per a tots els pobles, i els drets dels consumidors per a controlar la seua pròpia alimentació i nutrició. Garanteix que els drets d’accés i a la gestió de la nostra terra, dels nostres territoris, les nostres aigües, les nostres llavors, i de conservació de la biodiversitat, estiguen en mans d’aquells que produïm els aliments. La sobirania alimentària suposa noves relacions socials lliures d’opressió i desigualtats entre els homes i dones, pobles, grups racials, classes socials i generacions.

  • Agroecologia

La producció de productes agraris i el treball en el camp està fonamentada en la ciència i pràctica agroecològica, entesa com un maneig ecològic dels recursos naturals i l’actuació en els agroecosistemas d’una forma sostenible. Aquesta pràctica es basa en els coneixements i tècniques de les comunitats locals, amb capacitat d’experimentar, avaluar i innovar en el procés productiu. Aquesta pràctica es realitza a partir de formes d’acció social col·lectiva i l’intercanvi d’informació participativa en els grups de treball, tant en els àmbits de producció com de circulació i consum. En definitiva, l’agroecologia promou una activitat agroalimentària sustentada en l’ecologia i qualitat dels aliments, socialment justa i econòmicament viable.

  • Salut col·lectiva i preventiva

L’alimentació és una acció indispensable per a la vida dels éssers humans. Per tant, es tracta de posar en valor la importància dels aliments com a mitjà de vida, de salut i d’identitat cultural. S’estable així el dret a una salut preventiva a través del consum d’aliments sans i de qualitat, elaborats de forma cooperativa. Per a açò és indispensable la transparència i la informació fluïda sobre la composició i tractament dels productes agroalimentaris, tals com el seu origen i trazabilitat

  • Solidaritat, ajuda mútua i treball cooperatiu

La cooperació és un valor universal de la humanitat, lligada als criteris d’ajuda mútua i solidaritat (in solidum) exercida mitjançant les relacions socials amb altres persones. L’ajuda mútua exercida en el procés de treball ha sigut històricament una pràctica fonamental en les relacions entre éssers humans, un fet indispensable de la vida comuna en societat que volem desenvolupar en la nostra terra. Es fa necessària la construcció de nous paràmetres economics que estiguen al servei de la millora de la qualitat de vida de les persones i una vida en harmonia amb la naturalesa. L’Economia Sòcia i Solidària situa a les persones en el centre de la seua activitat amb la finalitat de reproduir noves relacions de vida col·lectives i individuals, connectada a altres aspectes de caràcter polític, social i cultural. A través de la pràctica cooperativa es reivindica una democratització el nostre model socioeconòmic basat en els principis de redistribució i equitat, de democràcia, igualtat, i autogestió, allunyats d’una activitat exclusivament productivista, consumista, o bé de la mera acumulació de capital.

De la mateixa manera, promocionem el treball cooperatiu en diferents àmbits de la vida social i de l’economia tals com l’habitatge, l’educació, la sanitat, el transport, les tasques financeres, l’energia, telefonia, entre unes altres. SOM COOPERATIVA.